Vi önskar alla en fin och härlig sommar!

Efter att ha jobbat hårt under vintern och våren är vi nu nöjda med att gå på sommarsemester. Här kommer ett litet axplock av vad vi jobbat med hittills under året:

Ny delägare

Johanna Persson Green som är vår vVD har gått in som delägare tillsammans med Jonas Axtelius. Jonas har fortfarande det största ägandet men det var viktigt att ta ett steg in som delägare efter de 9 år som jag och Jonas samarbetat säger Johanna. Hon säger också;

"Att numera inte bara vara vice VD utan även delägare känns naturligt, samtidigt som det är en ny utmaning. Det är kul att få vara med och utveckla ett så bra bolag som Nordicstation. Vi är i en tillväxtfas där nya intressanta uppdrag kommer in. Både inom vår huvudsektor bank- och finans men även inom andra branscher.

Ett för oss nytt område som vi växer mycket inom är verksamhetsprojektledning när det gäller regelverksområdet för bank- och finans. Det innebär att vi projektleder både PSD2, IFRS9 och PCI projekt ur ett verksamhetsperspektiv.

Att behålla, vårda och utveckla våra konsulter är huvudfokus för hösten men också vår största utmaning. Samtidigt fortsätter vi med att rekrytera fler talanger i lagom takt. Det är med våra medarbetare vi växer och utvecklas som bolag."

Oslo-teamet

Nordicstation har också satsat på att bygga upp en verksamhet i Norge med fokus på regelverksrapportering. Det är vår BI-specialist Achillefs som driver Oslokontoret och teamets största fokus sedan i vintras har varit att förbättra rapporteringen inom kapitaltäckning (Basel III) samt uppstart av ett projekt kring rapportering av regelverket IFRS9. Till en av våra kunder har vi också jobbat med ett stort projekt för att implementera ett nytt back office system.

Regelverksrapportering

Som alla vet inom bank- och finansbranschen är en av utmaningarna att möta alla de regelverk som krävs från EU och finansinspektionen. Oftast krävs det stora förändringar inom bankernas IT-system för att kunna rapportera enligt kraven. De regelverk som vi jobbar med tillsammans med våra kunder i större projekt är bl.a IFRS9 (reglering för att redovisning av finansiella instrument) och MiFID2 (regler för värdepappersmarknaden). När det gäller kapitaltäckning, Basel III har vi jobbat med att förbättra rapporteringen för det befintliga regelverket och inväntar nu nya krav i Basel IIII.

PSD2 - nya betaltjänstdirektivet

Den största förändringen som kommer påverka bankerna under 2018 är det nya betaltjänstdirektivet PSD2. Det här kommer innebära att finansmarknaden kommer förändras, Fintech kommer att växa enormt och nya möjligheter kommer att skapas för alla aktörer i området. Både nya betaltjänster samt tjänster baserade på betalningsdata kommer dyka upp. Den största utmaningen ligger på alla banker som behöver bygga nya öppna API. Bankerna behöver sätta upp säkra miljöer som ska dela exakt den data som kunderna tillåter. Här jobbar vi tillsammans med våra kunder i förberedande projekt.

GDPR – allmänna dataskyddsförordningen

EU har beslutat om ett nytt regelverk som träder i kraft 2018 som innebär att skydda privatpersoner vid behandling av deras personuppgifter i alla medlemsländer. GDPR (General Data Protection Regulation) kommer alltså att ersätta den svenska personuppgiftslagen (PUL). Företag kommer behöva uppdatera sin hantering av kundernas personuppgifter enligt det nya regelverket och vi jobbar nu med att förbereda projekt för våra kunder.

Datalager

Vi förvaltar löpande flertalet datalager för våra kunder och genomför också mindre eller större utvecklingsprojekt. Under våren har vi bl.a skapat ett mindre datalager för lagring och analys av en stor mängd loggfiler, för att på ett automatiserat sätt kunna felsöka prestandaproblem samt göra förbättringar.

Vi har också gjort en förstudie inför ett större datalagerprojekt. För att bygga ett datalager med stora datamängder från olika källor med höga krav på prestanda krävs en djupgående analys samt rätt samansättning av hård- och mjukvara. I projektet har vi jämfört olika lösningar som resulterade i att vi visualiserat en passande datalagerlösning. I förstudien är nu förberedelserna gjorda inför ett projekt att bygga en helhetslösning med hård- och mjukvara för ett datawarehouse.

Glad sommar önskar alla på Nordicstation

Vi har såklart öppet hela sommaren och fortsätter jobba i våra projekt men i lite mindre skala. Vi är tillbaka i höst med full fart igen. Har du några frågor är du välkommen att höra av dig.

Vänligen Lena Rodén, Sales Manager, lena.roden@nordicstation.com

Nordicstation satsar på tillväxt och får ny delägare

Jonas Axtelius grundande Nordicstation i början av 2000. Vid ungefär samma tidpunkt arbetade Johanna Persson Green på ett försäkringsbolag, där Jonas jobbade som konsult för flera IT-projekt. Genom samarbete i dessa projekt lärde de båda känna varandra. Efter ett antal år på en stor amerikansk bank kom Johanna till Nordicstation som vVD 2009. Jonas och Johanna har under denna tid, tillsammans med medarbetarna ökat omsättningen från 23 MSEK till 62 MSEK per år med bibehållen lönsamhet.

Nordicstation är just nu i en aktiv tillväxtfas. Som en del i satsningen att ta Nordicstation till nästa nivå ökar Johanna sitt engagemang och går nu in som delägare. Jonas Axtelius har fortfarande majoriteten av ägandet till Nordicstation AB.

"Det ska bli spännande att vara med på Nordicstations resa att växa vidare med bibehållen kund- och personal nöjdhet, struktur och lönsamhet", säger Johanna.

Jonas säger att han och Johanna har teamat bra under de här 7 åren och att denna satsning är en del i att  stabilisera bolaget ytterligare och förbereda för fortsatt tillväxt.

IFRS9 - nytt regelverk

 

Rapportering av finansiella instrument

I december 2016 beslutade EU att IFRS9 (International Financial Reporting Standard) kommer ersätta IAS 39 (Inernational Accounting Standards) som ny standard för redovisning av finansiella instrument. Den nya standarden IFRS9 innebär nya utgångspunkter för klassificering och värdering av finansiella tillgångar för alla noterade företag samt finansiella institut. IFRS9 träder i kraft för räkenskapsår som påbörjas den 1 januari 2018 eller senare.

Det nya regelverket skiljer sig avsevärt från den tidigare. Noterade företag behöver göra en analys av sina affärsmodeller för samtliga finansiella tillgångar samt göra jämförelse vid varje rapportperiod om modellen har förändrats sedan föregående period. Finansiella institut samt försäkringsbolag kommer behöva göra en mer omfattade utredning och analys av sin affärsmodell samt anpassa efter kraven för IFRS9. Det innebär bl.a att banker och bolag på finansmarknaden kommer behöva rapportera om orsaken till avyttringar, förväntade kreditförluster samt reservera motsvarande belopp.

Nordicstation har startat ett projekt med en av våra kunder för att anpassa en rapporteringsapplikation utifrån IFRS9 regelverk. Vi ansvarar för att samla in all relevant information för de produkterna som regelverket kräver till rapporteringen. Vi förbereder den data och logik som behövs som input till applikationen som bl.a kommer från kundens egna system. Vi utvecklar också de ETL-lösningar som säkerställer rätt dataunderlag till rapporteringsapplikationen.

Kontakta oss om du är intresserad av att veta mer om vilket tekniskt stöd som behövs för ditt företag för att tillämpa IFRS9.

 

Vi skapar engagemang, effektivitet och snabba resultat genom att arbeta agilt

Som IT-konsulter märker vi att agila arbetssätt blir standard inom projektarbete i allt större utsträckning hos våra kunder, stora som små. Kunderna väljer därmed att gå allt mer ifrån de traditionella metoderna och satsar på att effektivisera inom organisationen genom att få delresultat kontinuerligt. Det här då det idag finns ett starkt behov av effektivisering, anpassning och nödvändighet av snabba resultat samt kortare och mindre projekt.

Flertalet av de projekt som vi genomför tillsammans med våra kunder sker agilt och den metod som främst används är scrum. Scrum är ett ramverk där samarbetet i teamet sker tvärfunktionellt och kan associeras med stafettliknande processer där arbetet färdigställs i funktionella faser med tydliga överlämningar och är därmed en metod att fördela arbetsuppgifter. 

Det agila arbetet skapar inte bara en bra gemenskap i teamet genom delaktighet utan effektiviserar leveranser och resultat levereras löpande samt ger kunderna möjlighet att ändra krav vid varje leverans vilket gör att system kontinuerligt förbättras och effektiviseras. 

Sprintar effektiviserar resultatet 

Våra processer för det agila arbetet sker genom bestämda sprintar som planeras av teamet och produktägaren där första steget innan en sprintstart är att bestämma vad sprinten ska innehålla och bryta ner övergripande krav på detaljnivå samt ta fram user stories för att alla ska ha samma bild över vad teamet ska leverera. Sprintarnas längd är statiska men varierar beroende på kund. Teamets uppsättning varierar likaså beroende på behov av kompetens men består i de flesta fall av resurser från både kunden och oss.

Oberoende av om sprinten är kortare eller längre så startar varje morgon med ett scrum-möte. I detta möte läggs fokus på vad som gjordes under gårdagen och vad som ska göras under dagen samt om något behöver lyftas som inte fungerar utifrån framtagen plan. Aktiviteterna på scrumtavlan sätts i rörelse. 

När sprinten ska stängas utförs en utvärdering och demo av leveransen. Detta för att se om vi kunnat uppnå de aktiviteter som var planerade från start och vad som levererats. De aktiviteter som inte kunnat levereras på grund av omprioriteringar planeras om.  

Utmaningar vi ställs inför

Det finns även utmaningar med att arbeta agilt inom IT. Inom bank- och finansbranschen behöver vi ta höjd för lagstiftning och hantera de regelverk som finns för krav på hantering av information och dokumentation. Det räcker därför inte endast att dokumentera ”good enough” och våra bankkunder kan landa i höga böter om denna typ av rutiner brister.

En annan utmaning är att det agila teamet inte alltid sitter tillsammans. Det är då av stor vikt att kunna ha en nära dialog genom bra kommunikationsmedel för att skapa delaktighet och kunna leverera på bästa sätt. 

Vi ser det som utmanade men positivt att arbeta agilt tillsammans med våra kunder, då vi märker att en bättre teamkänsla skapas inom projektet vilket ger ett effektivare arbetssätt och snabbare leveranser med hög kvalitet.  

Internationella kvinnodagen

IT, en mansdominerad bransch

Idag på internationella kvinnodagen vill vi särskilt uppmärksamma alla kvinnor inom IT-branschen.

Historiskt och än idag, år 2017, är kvinnor underrepresenterade inom IT-sektorn. En bransch som är i tillväxt och stort behov av att ständigt anställa men som inte verkar lyckas locka kvinnor. Vi på Nordicstation ser det därför som ett av våra främsta mål, att lyckas locka drivna utvecklare, projektledare och testare oavsett kön.

I och med vårt nära samarbete med KTHs linje högskoleingenjör med inriktning data ser vi en tydlig trend att det är få kvinnliga sökande till denna typ av utbildning, precis vad också statistiken säger.

Vi är stolta över att på Nordicstation är vi ca 35% kvinnor och jobbar ständigt på att vi ska bli fler. Vi befinner oss just nu i en stark tillväxtfas och hoppas genom den kunna påverka möjligheterna på arbetsmarknaden för kvinnliga utvecklare. Vi vill också  visa övriga yrkesgrupper att utveckling, IT och teknik är för alla, oavsett kön.

 
Är du eller känner du en kvinnlig dataingenjör eller projektledare som vill vara en del av Nordicstation? Kontakta oss gärna via vår karriärsida.

Dela denna sida