Det här gör Nordicstation

Vi är ett IT-konsultbolag specialiserade på systemutveckling av kundspecifika lösningar inom webbapplikationer och Business Intelligence. Hos oss arbetar arkitekter, fullstack utvecklare, specialister, projektledare, testledare och testare tillsammans i team.

Våra verksamhetskonsulter har gedigen erfarenhet av projektledning inom compliance och förändringsarbete för bank och finans.

Läs mer om vad vi kan erbjuda!

 

Så här arbetar vi

Nordicstation genomför projekt och förvaltning på plats hos kund eller från våra kontor. Vi arbetar agilt och i nära samarbete med kunden för att säkerställa en effektiv och kvalitativ leverans. Vi använder JIRA som projektverktyg.

Våra konsulter är engagerade med erfarenhet att ta ett stort ansvar. Vi arbetar i  team som är sammansatta av den kompetens som krävs och där mer erfarna konsulter leder de juniora. På så sätt kan vi erbjuda kunden en god stabilitet och ekonomi i uppdraget.

 


Vi levererar systemlösningar inom följande områden:

  • Verksamhetskonsulter
  • Datalager och backend integrationer
  • E-handel
  • Webb och frontendutveckling
  • Drift och förvaltning av de lösningar vi utvecklat

Verksamhetskonsulter

Som affärsprojektledare driver vi projekt hos finansiella institut för att säkerställa att rutiner och processer finns på plats för att vara compliant i enlighet med befintliga såväl som nya regelverk.

Nordicstation i korthet

Nordicstation grundades år 2000. Idag är vi omkring 65 anställda, varav ungefär 40 % är kvinnor. De flesta av våra anställda är systemutvecklare. Vårt huvudkontor är i Stockholm, vi finns även på plats i Oslo och Malmö.

Hållbarhet och miljötänk är en naturlig del av vår vardag. För att säkerställa att vårt miljöarbete sker systematiskt är vi sedan 2010 miljöcertifierade enligt ISO014001.

Så här jobbar vi med hållbarhet!