Nordicstation är ett IT-konsultbolag som drivs av team med engagerade konsulter.

Vi har växt stadigt sedan år 2000 när Jonas Axtelius grundade företaget och vi jobbar fortfarande tillsammans med våra första kunder. Nu är vi omkring 60 anställda, varav ungefär 40 % är kvinnor. Vårt huvudkontor är i Stockholm och vi etablerar oss även i Oslo.

Vår unika kunskap grundar sig i och utvecklas tack vare våra talangfulla konsulter. Vi har genom våra konsulter lång erfarenhet och kompetens inom integration och analys av affärssystem, hantering av komplex data på ett säkert och effektivt sätt.

Hållbarhet är en naturlig del av vårt arbete som vi jobbar aktivt med. För att bidra till en hållbar utveckling är vi sedan 2010 miljöcertifierade enligt ISO014001. Läs om vårt arbete med hållbarhet här!

Det här gör vi

Nordicstations konsulter är specialiserade på systemutveckling av kundspecifika Business Intelligence-lösningar. Vi har lång erfarenhet och kompetens inom integration av affärssystem, främst på finansmarknaden som styrs av ett allt mer omfattande regelverk. Våra lösningar hanterar och möjliggör bl.a rapportering i enlighet med de krav och direktiv som ställs på bankerna idag.

De områden som vi levererar systemlösningar inom:

  • Bank och Finans
  • Datawarehouse
  • E-handel
  • Specialllösningar som bl.a. medlemssystem
  • Webb och frontendutveckling

Här hittar du vårt erbjudande!