Bank och finans

Våra medarbetares individuella erfarenhet inom bank, finans- och försäkringsbranschen tillsammans med Nordicstations långa erfarenhet kan vi erbjuda kvalitativa och effektiva lösningar.

Vi levererar systemlösningar till ledande aktörer på finansmarknaden.

Genom vårt långa samarbete med svenska banker har vi byggt upp en gedigen kunskap inom finansbranschen.

Finansmarknaden styrs av ett allt mer omfattande regelverk. Bra systemförutsättningar gör att man snabbt kan tillmötesgå nya krav på rapportering och information. Vår rekrytering av konsulter och ledande befattningshavare styrs till stor del av ambitionen att vara ett starkt stöd till våra kunder inom området. Vi är väl införstådda med nya krav och direktiv från såväl EU som Finansinspektionen och har sedan starten år 2000 hjälpt banker och försäkringsbolag att införliva nya krav och direktiv med branschspecifika lösningar.

Vi jobbar tillsammans med både Consumer och Corporate banking. Här är några av de områden som vi är experter inom:

  • BankID
  • Internetbank
  • Korthantering
  • Regelverksrapportering
  • Datalager
  • Compliance