Bank och finans

Vi levererar systemlösningar till ledande aktörer på finansmarknaden. Genom vårt långa samarbete med svenska banker har vi byggt upp en gedigen kunskap inom finansbranschen.

Idag hinner regelverken knappt fastställas innan finansmarknaden står inför nya implementeringar.

Finansmarknaden styrs av ett allt mer omfattande regelverk. Bra systemförutsättningar gör att man snabbt kan tillmötesgå nya krav på rapportering och information. Vi är väl införstådda med nya krav och direktiv från såväl EU som Finansinspektionen och har sedan starten år 2000 hjälpt banker och försäkringsbolag att införliva nya krav och direktiv med branschspecifika lösningar.

 

Vi jobbar tillsammans med både Consumer och Corporate banking. Här är några av de områden som vi är experter inom:

 • BankID
 • Internetbank
 • Korthantering
 • Regelverksrapportering
 • Datalager
 • Compliance

Myndighetsdirektiv

Befintliga regelverk utvecklas samtidigt som nya tillkommer och de är ofta mycket komplexa. Som konsulter specialiserade inom bank- och finans arbetar vi dagligen med att möta och hantera de nya kraven. Därför är det en nödvändighet för oss att hålla oss ajour med nya och kommande regleringar. Några av de regelverk i listan som vi stöttar våra kunder inom så att rapporterna till myndigheterna är i enlighet med de direktiv som gäller.

Läs också våra blogginlägg om myndighetsdirektiv och regelverksrapportering.

 • MiFIDII/MiFIR - Värdepappersregler
 • PSD2 - nya betaltjänstdirektivet
 • IFRS9 - Standard för redovisning av finansiella instrument
 • EMIR - Derivatkontrakt
 • FATCA - Amerikanska lagen Foreign Account Tax Compliance Act
 • Solvens - Solvensregler för försäkringsbolag
 • CRD 4, Basel 3 - Kapitaltäckning
 • Insynsregister
 • Öppenhetsdirektiv