Business Intelligence-lösningar

Vi har lång erfarenhet av att bygga, vidareutveckla och prestandaoptimera datawarehouse samt hantera stora mängder data.

Datalager

Nordicstation är sedan år 2000 Business Intelligence- Partner med Microsoft. Det innebär att vi bygger de flesta av våra lösningar i .NET och Microsoft SQL Server. Vi har också kunskap inom Oracle, MongoDB och MySQL.

Vi är specialiserade på design, utveckling och implementation av kundanpassade Extract-Transform-Load (ETL) processer. Det gör det möjligt för oss att lagra data på ett säkert, strukturerat och effektivt sätt genom ett brett spektrum av datalagerlösning som inkluderar datamarts, kuber och visualiseringar. Systemen vi utvecklar och de lösningar som vi rekommenderar följer alltid bästa praxis inom datalagerindustrin. Vi har lång erfarenhet och är vana vid att hantera stora mängder data.

Vi har också tagit fram automatiserade processer för att snabbt och säkert anpassa ett datalager.

Förstudie och lösningsförslag

Vi leder ofta förstudien och guidar i processen att hitta fram till en bra lösning anpassade efter de behov och krav som finns.

Med oss får du databasexperter som i ett nära samarbete guidar dig för att hitta den rätta lösningen. Våra arkitekter designar databasen och väljer en säker plattform som är tillgänglig, skalbar och prestandaoptimerad. Vi kan också vara ett stöd om det redan finns ett befintligt datalager, då erbjuder vårt team rådgivning till IT-avdelningen för att optimera och strukturera.

Analys och rapportering

När datalagret väl är uppsatt och all data är lagrad i en optimal struktur kommer nästa steg att möjliggöra rapportering och analys. Vi hjälper till att omvandla rådata till meningsfull och användbar information för affärsanalysändamål. Vi har lång erfarenhet av rapportering, analys, data mining, Online Analytical Processing (OLAP), benchmarking, algoritmisk analys etc. Vi gör det möjligt att ta ut rätt information när det behövs, vilket kommer stödja beslutsfattandet i hela organisationen. För finansmarknaden möjliggör ett optimerat datawarehouse också regelverksrapportering enligt myndigheternas krav.

Nordicstation är stolta över att bygga lösningar som hjälper våra kunder att lyckas.

Här kan du läsa mer om hur en av våra Business Intelligence- specialister jobbar både som kravanalytiker och utvecklare.