E-handel

Vi erbjuder kundanpassade e-handelslösningar och har erfarenhet av stora och komplexa installationer.

Genom att koppla samman e-handelsplattformar med affärssystem, CRM och orderhantering kan vi erbjuda en effektiv e-handelslösning.

Vi utvecklade vår första e-handelsplattform för över tio år sedan och vår erfarenhet av systemutveckling, integrationer och kundanpassade IT-projekt ger dig som kund trygghet i att du har det stöd du behöver i processen.