Konsultteam

Vår framgång grundar sig på våra team med specialiserade IT-konsulter. Vi sätter ihop leveransteam med de olika rollerna som behövs utifrån respektive projekt.

Specialiserade konsulter

Vi har lång erfarenhet och kompetens inom integration av affärssystem för olika branscher, framförallt på finansmarknaden. Våra engagerade IT-konsulter är specialiserade på att hantera komplex data på ett säkert och effektivt sätt samt sätta upp affärsregler för rapportering och analys.

Projektroller

Våra projekt drivs av våra team med olika roller som krävs för projektet som projektledare, systemarkitekt, utvecklare, testare och testledare. Ett projekt omfattas oftast av flera delmoment såsom analys, planering, utveckling, test samt driftsättning. Vi ansvarar också för drift och förvaltning.

Här kan du lära känna några av våra talanger.

 


Projektledning

Våra projektledare har alltid relevant erfarenhet och ansvarar ofta för verksamhetskritiska projekt hos våra kunder. De har god kännedom om olika projektmetodiker och säkerställer att projektet genomförs och levereras på bästa sätt för våra kunder. Att lyckas med IT-projekt, stora som små, kräver god ledning och ett sammansatt team med rätt kompetens. Tillsammans med våra kunder sätter vi mål, strategi och går igenom riskanalysen för projektet.

Prestandaoptimering

På Nordicstation har vi länge arbetat med prestanda inom databaser eftersom vi ofta hjälper våra kunder att hantera extrema datavolymer. För att SQL Server ska fungera på bästa sätt behöver både miljö och system trimmas och detta är våra konsulter experter på. Vi hjälper våra kunder att öka hastighet och tillgänglighet och effektiviserar därmed våra användares produktivitet.