Medlemssystem

Nordicstations medlemssystem är ett modernt system som är anpassat för både mindre och större organisationer. Tjänsten är enkel, flexibel och underlättar medlemshanteringen. Till stor del undanröjs behovet av manuellt arbete och tjänsten finns att tillgå på det språk som efterfrågas. Medlemssystemet är en säker lösning och det finns stöd för:

  • Medlemshantering
  • Framtagning av statistik
  • Ekonomiska flöden

Det finns ingen maxgräns för hur många medlemmar som kan lagras. Informationen som lagras anpassar vi enlig kundens behov eller för att förhålla sig till eventuella lagkrav.

Medlemssystemets roller, grupperingar och sökfunktion

I grundutförandet finns tre roller; Administratör, Redaktör och Betraktare. Respektive roll har egna behörigheter och rättigheter anpassade efter behov. Genom olika medlemstyper kan medlemmar sorteras i olika grupper och därmed kan medlemstyper i systemet enkelt överskådas. Information om medlemmarna fås enkelt och sökbart via ett webgränssnitt, där kan informationen även redigeras om användaren är behörig.

Ekonomi och rapportering

Systemet har inbyggda ekonomifunktioner och kan vid en bestämd tidpunkt automatiskt skicka fakturor och påminnelser via e-post. Verifiering av inkommande betalningar görs manuellt. Således är det enkelt att registrera ekonomiska händelser kopplat till respektive medlem.

Medlemssystemets gränssnitt ger en översiktlig bild av medlemsinformationen. För mer detaljerad information används tjänstens rapporter. Dessa tas fram direkt i gränssnittet och kan sparas som ett Excel ark eller skrivas ut.
Medlemssystemet är en säker tjänst som är lösenordskyddad. Backup tas dagligen och historik av användarhändelser går att spåra.