Webb

Vi är experter på webbutveckling och erbjuder fullt stöd i hela projektet - från design och utveckling till drift och förvaltning

Nordicstation är experter inom både webb och utveckling av webbapplikationer. Vi har arbetat med Umbraco som CMS sedan år 2009 och har flera utvecklingsteam med mycket hög kompetens inom området. Vi erbjuder ett helhetskoncept som inkluderar hela processen från förstudie till drift och förvaltning.

Webbutveckling/webbprojekt:

 • Förstudie
 • Webbdesign
 • Arkitektur
 • Front end-utveckling
 • Back end-utveckling
 • Projektledning
 • Drift och förvaltning

Exempel på funktionalitetswebbar:

 • Intranät
 • Kundlogin
 • Externa kopplingar, ex. marknadsdata
 • Koppling till sociala medier
 • Automatiska flöden
 • Webbshop

CMS står för Content Management System, ett informationssystem för att hantera och publicera innehåll på sin egna hemsida.