Developing and innovating in the financial sector

Aktuellt

_img_

GDPR: Lagen blir verklighet – redo?

GDPR

GDPR är den förordning till Dataskyddslagen som ersätter Personuppgiftslagen den 25 maj 2018. Den kommer att gälla som lag i alla EU-länder. Den nya lagen innebär strängare krav på företag och myndigheter avseende hantering av personuppgifter och personlig integritet. Syftet med den nya lagen är att skydda varje enskild EU-medborgares integritet och stärka individens rättigheter vid behandling av personuppgifter.

Nordicstations verksamhetskonsulter har kompetens och lång erfarenhet inom komplexa finansiella regelverk såsom AML, MiFIDII och EMIR och givetvis GDPR. Vi hjälper er organisation genom att driva ett projekt som säkerställer att rutiner och processer finns på plats, förenliga med GDPR.

Vi på Nordicstation har redan hjälpt flera företag med att ställa om och förbereda sig för de nya kraven.

När nu den nya lagen blir verklighet från den 25 maj, bör ni redan ha sett över följande för att ni ska klara kraven i GDPR-direktivet:

  • Säkerställa att integritetspolicyn och handhavandet med personuppgifter är dokumenterad, uppdaterad och kommunicerad till alla medarbetare.
  • Utbilda företagets medarbetare.
  • Uppdatera organisationens IT-struktur och säkerhet samt utveckla ett inbyggt dataskydd.
  • Gå igenom och anpassa alla avtal som berör personuppgiftsbehandling.
  • Utveckla rutiner för hur ni ska jobba med tredje part, dvs kunder, anställda, leverantörer mm då alla kommer att bli ansvariga för allt som görs – i alla led.

Kontakta oss när ni behöver hjälp att klara GDPR-kraven.

Skrivet av

Lena Rodén - Sales & Marketing Manager

GDPR ersätter Personuppgiftslagen den 25 maj 2018. De nya direktiven innebär strängare krav på företag och myndigheter. Det blir viktigare att kunna informera om varför man behandlar personuppgifter, vilka uppgifter man har och hur de hanteras. Nordicstation har redan hjälpt flera företag inom finansbranschen att uppfylla kraven.

 

_img_

PSD2 - Nya betaltjänstdirektivet

PSD2 - det nya betaltjänsdirektivet utmanar finansmarknaden

Den största förändringen som påverkar bankerna under 2018 är det nya betaltjänstdirektivet PSD2. Det innebär att finansmarknaden kommer förändras, Fintech kommer att växa enormt och nya möjligheter skapas för alla aktörer i området.

Både nya betaltjänster samt tjänster baserade på betalningsdata kommer dyka upp. Bankerna har den största utmaningen och behöver bygga nya öppna API:er.  De behöver sätta upp säkra miljöer som ska dela exakt den data som kunderna tillåter. Här jobbar vi tillsammans med våra kunder i förberedande projekt.

Skrivet av

Lena Rodén - Sales Manager author_img

Den största förändringen som påverkar bankerna under 2018 är det nya betaltjänstdirektivet PSD2. Det innebär att finansmarknaden kommer förändras, Fintech kommer att växa enormt och nya möjligheter skapas för alla aktörer i området. Både nya betaltjänster samt tjänster baserade på betalningsdata kommer dyka upp.

 

_img_

Nordicstations hållbarhetsarbete

Nordicstation prioriterar en hållbar arbetsmiljö!

För oss på Nordicstation är det självklart att välja miljösmarta alternativ. Vi har också uppdaterat ISO certifieringen från ISO 14001:2004 till ISO 14001:2015. Givetvis åker vi miljötaxi om vi behöver åka taxi, sorterar soporna på kontoret och klimatkompenserar för flygresor. Dessutom äger vi andelar i ett vindkraftverk. Den nya standarden har öppnat upp nya möjligheter för oss att arbeta bredare, vilket innebär att vi nu tar ett helhetsgrepp med vårt hållbarhetsarbete. Miljö ingår givetvis, men också en hållbar industri, hälsa, välbefinnande och jämställdhet.

Vad innebär det att jobba med den nya standarden ISO 14001:2015

Den nya standarden fokuserar på livscykelperspektivet och ledningsgruppen har ett tydligare ansvar att vara delaktiga i arbetet. I vårt fall har det mynnat ut i att vi har tagit ett bredare grepp och valt att inkludera humana frågor som jämställdhet, friskvård och gåvor till välgörenhet till vårt hållbarhetsarbete. Tidigare har fokus främst legat på miljöområdet och nu med hjälp av den nya standarden kan vi inkludera alla dessa frågor.

Exempel på aktiviteter som vi har gjort inom ramen för hållbarhetsarbetet är ett antal motionslopp vi har deltagit i och som genererat pengar till Barncancerfonden. Under hösten 2017 införde vi en hälsovecka på kontoret där vi bjöd in en hälsocoach från USA samt en kock som lagade hälsosam och ekologisk mat åt alla anställda för att öka medarbetarnas syn på kost och träning. Ett mycket uppskattat initiativ!

Vi siktar mot Agenda 2030

Under 2018 kommer vi att börja titta på FN:s globala mål för hållbar utveckling. FN:s agenda 2030 innehåller 17 mål och vi har valt att fokusera på några områden där vi har möjlighet att påverka och som är förenliga med vår verksamhet. Ska vi vara hållbara måste vi alla förstå livscykeln och var och ens roll i en hållbar arbetsmiljö. Vi hoppas att vi ska etablera oss ännu tydligare som ett hållbart företag.

"Fortsättningsvis kommer vi att arbeta utifrån livscykelperspektivet och i ett första steg att börja titta på FNs globala mål för hållbar utveckling i olika workshops."

Skrivet av

Johanna Persson Green - vVD author_img

Nordicstation prioriterar en hållbar arbetsmiljö och tar nu sikte mot FN:s Agenda 2030. Vi nöjer oss inte med källsortering på kontoret, att välja miljötaxi, att klimatkompensera flyg och att äga andelar i vindkraftverk. För att utveckla en hållbar arbetsmiljö har vi valt att arbeta med några av områdena som ingår i FN:s Agenda 2030.

Case

Nordicstations metod för implementation och drift av Datalager och Data Vault – vi har effektiviserat processen

Läs om vår metod

Datalager och Data Vault

Vi på Nordicstation har valt att använda Data Vault när vi hjälper er att strukturera och optimera ert datalager. Data Vault är en modelleringsmetod och den mest optimala modellen enligt vår erfarenhet.

Data Vault gör datalagret flexibelt, skalbart och tillåter därför verksamheten enkelt att växa och förändras. Att kunna hantera stora datamängder och att kunna anpassa sig till förändrade krav är ett måste för ett datalager idag och Data Vault fungerar därför optimalt.

En annan viktig aspekt med Nordicstations metod att bygga datalager är att lösningen blir historiskt reviderbar, något som ofta är viktigt för branscher med en hög grad av myndighetstillsyn.

Data Vault är byggt för att enkelt kunna rätta informationen

Rent allmänt kan man säga att Data Vault är väldigt förlåtande och byggt för att människor ska kunna göra fel och enkelt rätta informationen hela tiden. Genom åren har vi hjälpt flertal kunder inom många olika branscher med datalager med hjälp av Data Vault och de framgångsfaktorer som vi har identifierat är:

  • Ta in all data – Data Vault är designat för att hantera det
  • Ta in oförvanskad data – gör inga antaganden innan rapportskapandet
  • Radera ingen data i grundlagret
  • Fokusera på verksamhetsstödet och inte databasmodellerna
  • Ta fram en långsiktig förvaltningsmodell som en del av datalager-projektet

Så här långt gäller detta generellt för Data Vault.

Nordicstation har automatiserat processen att designa datalagret enligt Data Vault

Det som är unikt för oss på Nordicstation är den automatiserade processen våra duktiga utvecklare har tagit fram för att applicera Data Vault i ert datalager. Med hjälp av den går det snabbt att bygga ett datalager och projektets ledtider kortas markant, testtiden är kort eftersom koden är automatiserad och testad sedan tidigare. Time to market blir kort och till en lägre kostnad än om ni väljer ett traditionellt sätt att bygg datalager på.

"Det som är unikt för oss på Nordicstation är den automatiserade processen våra duktiga utvecklare har tagit fram."

Skrivet av

Johanna Persson Green - vVD author_img

Corporate bank

M&A, indexfonder, derivat, oavsett vad så förstår vi hur er verksamhet påverkas av nya regelverk och kan hjälpa er.

Läs gärna om våra erbjudanden

Läs mer

Konsumentbank

Privatlån, konsumentkredit, vi har hjälpt åtskilliga kunder att anpassa sin verksamhet till nya direktiv.

Läs gärna om våra erbjudanden

Läs mer

Innovation Lab

Nordicstation är problemlösare. För att lyckas med det behöver vi vara innovativa. I vårt Innovation Lab testar vi nya idéer på ett strukturerat sätt.

Läs mer

Sharelock

Som finansiellt institut vet ni hur viktigt det är att hålla koll på anställdas och närståendes innehav och handel med värdepapper. Sharelock är vårt egenutvecklade system som hjälper er att på ett säkert sätt hantera de som omfattas av anmälningsplikten och på så sätt effektivt stötta Compliance-funktionen.

Läs mer